O firmie

  

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM® jest polskim przedsiębiorstwem produkcyjnym. Od ponad 65 lat zajmujemy się wytwarzaniem produktów leczniczych na potrzeby rynku farmaceutycznego. Niezmienną zasadą jaką kierujemy się od początku istnienia firmy jest służba zdrowiu ludzi poprzez produkcję leków najwyższej jakości, skutecznych i bezpiecznych, dostępnych dla każdego. Rozwijamy firmę zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania (GMP) oraz HACCP, z pełną dbałością o ochronę środowiska naturalnego oraz wszechstronny rozwój pracowników, z poszanowaniem wszelkich zasad etycznych i prawnych.

Powered by: